Dobrodošli v MYGROOVYAPPS Slovenija!
 
 
1. USTREZNOST ZA ZAVAROVANJE
 
Uporabniki Storitev morajo biti državljani SLOVENIJE, ki (1) so dopolnili 18 let in so pooblaščeni imetniki računa in/ali imajo soglasje (enega od) staršev in/ali imetnika računa za vpis v in za uporabo Storitve v njihovem imenu in (2) se strinjajo v svojem imenu in imenu tega starša in/ali imetnika računa, da jih ti Splošni in Posebni pogoji zavezujejo. Ko se prijavite in/ali uporabite Storitve potrjujete in se strinjate, da ste prebrali in sprejeli Splošne in Posebne pogoje in da boste ravnali v skladu s pogoji, ki se nanašajo na vašo situacijo, kot je določeno zgoraj.
 
2. NAROČNINA, PRISTOJBINE IN KREDITNE TOČKE
 
O uporabnih pristojbinah in kreditnih točkah boste obveščeni preko naših Storitev, televizijskih reklam in Mest. Pri naročnini na Storitve, kjer boste dobili kreditne točke, lahko le-te uporabite za prenos Ponudnikove digitalne vsebine, ki je na voljo, na svojo mobilno napravo. Ponudnik bo na vaš račun vsak teden dodal vnaprej določeno število kreditnih točk, za katere vam bo Ponudnik zaračunal tako, da vam bo poslal sporočila SMS s premijo ali pa vam bo znesek odbil od vašega stanja. Za vsak element digitalne vsebine, ki jo prenesete, bo z vašega računa odšteto ustrezno število kreditnih točk. O uporabljenih pristojbinah za kreditne točke in skupno število kreditnih točk, ki so prištete na vaš račun vsak teden, boste obveščeni preko naših Storitev, televizijskih reklam in Mest. Stroški za storitev SMS bodo obračunani na vašem računu za mobilni telefon. Upoštevajo se lahko stroški za ločena besedilna sporočila ponudnika brezžičnih storitev/WAP/GPRS/UMTS. Kreditne točke niso prenosljive, neporabljene kreditne točke se bodo seštevale na vašem računu. Če prekličete Storitev ali, če je to prej, 30 dni po prištetju novih kreditnih točk, bodo vse ostale neporabljene kreditne točke, ki jih imate, samodejno potekle. Ponudnik ne bo povrnil nobenih že plačanih pristojbin do tega dne, razen kot je izrecno določeno v tem sporazumu.
 
3. KRATKE KODE, KLJUČNE BESEDE IN URL MEST
 
O kratkih kodah, ključnih besedah in URL (enotnem lokatorju virov), ki jih uporabljamo za naše Storitve in na Mestih, boste obveščeni preko Storitev, televizijskih reklam in Mest.